КУЋИ
  ПОРТАЛ
   
   

 

 

ГЛАСНИК - GLASNIK - HERALD

 
   
ISSN 2232-8610 (штампано), ISSN 2232-8629 (онлајн)

 

КОРИЦЕ  

Петр Яковлевич Бакланов
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Petr Yakovlevich Baklanov
GEOGRAPHICAL AND GEOPOLITICAL FACTORS WITHIN REGIONAL DEVELOPMENT
........................................................... 3

Николай Александрович Слука
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ ГЕОГРАФИИ

Nikolai Aleksandrovich Sluka
GOALS, TASKS, AND PROBLEMS OF CORPORATIVE GEOGRAPHY
.................................................................................... 15

Дејан Ђорђевић и Невена Васиљевић
МИСЛИТИ И ДЕЛОВАТИ ПРОСТОРНО: МОНДИЈАЛИЗАЦИЈА, КРИТИЧКА ГЕОГРАФИЈА И ПЛАНИРАЊЕ

Dejan Đorđević and Nevena Vasiljević
THINKING AND ACTING SPATIALLY: GLOBALISATION, CRITICAL GEOGRAPHY AND PLANNING
................................................................. 37

Рајко Гњато, Мирјана Гајић, Обрен Гњато и Марко Станојевић
ГЕОПОЛИТИЧКА РЕАЛНОСТ У ПРОСТОРУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Rajko Gnjato, Mirjana Gajić, Obren Gnjato and Marko Stanojević
GEOPOLITICAL REALITY WITHIN THE WESTERN BALKANS
.................................................................................. 59

Мирко Грчић и Љиљана Грчић
УТИЦАЈ ИСТОРИЈСКИХ МИГРАЦИЈА НА НАСЕЉА И ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВО МАЧВЕ (ЗАПАДНА СРБИЈА)

Mirko Grčić and Ljiljana Grčić
INFLUENCE OF HISTORICAL MIGRATIONS ON THE SETTLEMENTS AND ORIGIN OF POPULATION IN THE MAČVA REGION (WESTERN SERBIA)
................................................................................... 81

Даворин Бајић
ГИС ПРОГРАМИРАЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈА ИЗРАЧУНА ХЕРФИНДАЛ-ХИРШМАНОВОГ ИНДЕКСА РЕГИОНАЛНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Davorin Bajić
GIS PROGRAMMING AUTOMATED CALCULATION OF THE HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEX OF REGIONAL SPECIALIZATION
................................................................................. 103

Абоуса Хадоуд
УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ У ЛИБИЈИ РАЗВОЈ, НИВОИ, ПРОБЛЕМИ

Abousa Hadoud
URBAN PLANNING IN LIBYA EVOLUTION, LEVELS, PROBLEMS
............................................................ 121

 

LAT

ENG

   
   
   

 

О НАМА  АКТИВНОСТИ  ИЗДАЊА  ГАЛЕРИЈА   КОНТАКТ  ЛИНК