КУЋИ
  ПОРТАЛ
   
   

 

 

ГЛАСНИК - GLASNIK - HERALD

 

20

 
ISSN 2232-8610 (штампано),
ISSN 2232-8629 (онлајн)

 

КОРИЦЕ  

Владимир Александрович Колосов, Елена Александровна Гречко, Ксенија Владимировна Мироненко, Елена Николајевна Самбурова, Николај Александрович Слука, Ирина Николајевна Тикунова, Татјана Хаимовна Ткаченко, Александар Викторович Федорченко и Павел Јурјевич Фомичев
ХОРИЗОНТИ ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИЈЕ СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ (поводом 25-годишњице Катедре за географију светске привреде) 

Владимир Александрович Колосов, Елена Александровна Гречко, Ксения Владимировна Мироненко, Елена Николаевна Самбурова, Николай Александрович Слука, Ирина Николаевна Тикунова, Татьяна Хаимовна Ткаченко, Александр Викторович Федорченко и Павел Юрьевич Фомичев
ГОРИЗОНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (к 25-летию кафедры географии мирового хозяйства)
...................   3

Млађен Трифуновић
ОНТОЛОШКЕ И ЕПИСТЕМОЛОШКЕ НЕДОРЕЧЕНОСТИ
ПОСТСТРУКТУРАЛИСТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ У ГЕОГРАФИЈИ

Mlađen Trifunović
ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL VAGUENESS OF POST-STRUCTURALIST PARADIGM IN GEOGRAPHY..............
..................................  25

Мирјана Гајић, Снежана Вујадиновић и Срђа Поповић
ГЛОБА
ЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Mirjana Gajić, Snezana Vujadinovic and Srđa Popović
GLOBALIZATION AND CULTURAL IDENTITY …………..……………………     41

Александар Мајић и Драшко Маринковић
ХИПСОМЕТРИЈСКИ РАЗМЈЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Aleksandar Majić and Draško Marinković
HYPSOMETRIC DISTRIBUTION OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
.....................................................      57

Горан Поповић, Милимир Лојовић и Огњен Ерић
СЛОБОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ЗОНЕ И РАЗВОЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Goran Popović, Milimir Lojojvić and Ognjen Erić
FREE ECONOMIC ZONES AND DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE EUROINTEGRATION PROCESS
............      77

Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Обрен Гњато, Слободан Гњато и Марко Станојевић
ЦРНО ЈЕЗЕРО НА ЗЕЛЕНГОРИ – ПРОБЛЕМИ ОДРЖИВОСТИ

Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Obren Gnjato, Slobodan Gnjatо and Marko Stanojević
BLACK LAKE OF THE ZELENGORA MOUNTAIN – SUSTAINABILITY PROBLEMS
....................................................................     97 

Дејана Јовановић Поповић и Мирољуб А. Милинчић
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА:
ПОПЛАВЕ И ИНТЕРНА РАСЕЉЕНОСТ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Dejana Jovanović Popović and Miroljub A. Milinčić
IMPACT OF CLIMATE CHANGES: FLOODS AND INTERNALDISPLACEMENT IN SOUTHEASTERN EUROPE
..............      111

 

 

LAT

ENG

   
   
   

 

О НАМА  АКТИВНОСТИ  ИЗДАЊА  ГАЛЕРИЈА   КОНТАКТ  ЛИНК